2018 YDUS tercihleri başladı! Başvurular ne zaman sonuçlanacak?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, 17 Aralık 2016 tarihinde (2016-YDUS İç Hastalıkları) yapılmıştı.Sınav sonuçları ise 10 Ağustos 2018 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra da, 2018 YDUS tercih işlemleri başladı. Böylece adayların heyecanlı bekleyişi sona ermiş oldu.

2018 YDUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar her ÖSYM sınavında olduğu gibi tercihlerini https://ais.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilirler. T.C kimlik numaranız ve ÖSYM şifreniz yeterli olacaktır.

2018 YDUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

4 Eylül 2018 tarihinde başlayan YDUS tercih dönemi 10 Eylül 2018 tarihi saat 23.59'a kadar devam edecek.

2018 YDUS TERCİH EDİLEBİLECEK ALANLAR HANGİLERİ?

Çocuk Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Halk Sağlığı, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Üroloji.

PEKİ DÜŞÜNENLER İÇİN YDUS NEDİR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.

YDUS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

MADDE 9 – (1) Yan dal giriş sınavına başvuracaklarda;

a) Türkiye'de tıp doktorluğu mesleğini yapmaya yetkili olmak,

b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmak,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

ç) Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarma cezası almamış olmak,

d) Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesine göre atanmasına engel hali bulunmamak,

e) İlgili yan dalda yapacağı eğitimle ilgili sağlık engeli bulunmamak,

şartları aranır.

Yabancı uyruklular;

a) Kurumlarda yabancı uyruklulara ayrılan kontenjan bulunması,

b) Sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda, Türkiye'de uzman unvanını almış olması veya yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin denkliğinin kabul edilmiş olması,

c) Türkiye'de yan dal uzmanlık eğitimi yapmalarına engel hallerinin bulunmaması,

ç) Türkiye'de ikametlerine izin verilmiş olması,

d) Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belgenin sunulması,

e) YDUS'da ilgili alana yerleştirilmiş olunması,

kaydıyla uzmanlık eğitimine kabul edilir.

(2) Yabancı uyruklular ayrıca mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Kurulun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe dil bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgeleri, uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye'deki tıp fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.

(3) Uzmanlık eğitimi yapmak isteyen yabancı uyruklulara, ikili antlaşmalarla yabancı ülkelere ayrılan kontenjanlar hariç olmak üzere, uzmanlık öğrenciliği kadrolarının en çok % 10'una kadar ilave kontenjan ayrılabilir.

(4) Türkiye'de yabancı uyruklu olarak uzmanlık eğitimi görmekte iken Türk uyruğuna geçenler kadrosuz ve aylıksız olarak uzmanlık eğitimine devam eder."

Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır.

İnternet sitemizin düzgün çalışması, kişiselleştirilmiş reklam deneyimi, internet sitemizi optimize edebilmemiz, ziyaret tercihlerinizi hatırlayabilmemiz için veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız.

"Tamam" ı tıklayarak, çerezlerin yerleştirilmesine izin vermektesiniz.