Bu karar Yargıtay'da onanırsa 10 yıllık kart aidatı geri ödenecek

27.07.2009 Pazartesi

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi, aidatın geri ödenmesi kararının yanında 10 yıl geriye dönük iade istedi. Yargıtay onarsa, milyonlarca tüketici aidatını faiziyle geri alacak

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi tarihi bir karara imza attı. Kredi kartı aidatını iade eden mahkeme, kararlarına ilave olarak zaman aşımı süresi olan 10 yıllık geri ödeme istedi. Karar Yargıtay'da onanırsa, milyonlarca kart sahibi aidatları faiziyle geri alacak. Bugüne kadar birçok mahkeme kart aidatlarıyla ilgili tüketici lehine kararlar almış, fakat geriye dönük ödeme hükmü çıkmamıştı. Bu karar ile tüketiciler zaman aşımı süresi olan 10 yıla kadar ödedikleri aidatları faiziyle talep edebilecek. Ankara'da bir kart sahibi Çankaya Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti'ne başvurarak, kredi kartı aidat bedellerinin yasal faiziyle iadesini talep etti. Hakem Heyeti, 2008 yılına ait aidatın tüketiciye iade edilmesine karar verdi. Fakat geriye dönük iade istemini reddetti. Kart sahibi ise bu kararın iptali için dava açtı. Konuyu görüşen Ankara 7'inci Tüketici Mahkemesi, tek taraflı sözleşmenin 'haksız şart' olduğuna karar vererek zaman aşımı süresi içinde alacakların geriye dönük olarak istenebileceğini hükme bağladı. Kararda, bankanın tüketiciden 2002'den itibaren yıllık üyelik aidatı kesintisi yaptığı, 2007 yılına kadar yapılan kesinti miktarının 147 TL olduğu belirtildi. Bu rakama işletilen faiz miktarı ise 123 TL olarak belirlendi. Mahkeme, Hakem Heyeti kararının kısmen iptaline, kredi kartı üyelik bedeli olarak tüketicinin ödediği faiziyle birlikte toplam 270 TL'nin bankadan tahsiline karar verdi.

Şimdi ne olacak?
Yerel mahkeme tarafından alınan bu karar temyiz istemiyle Yargıtay'a gidecek ve orada yeniden görüşülecek. Eğer Yargıtay yerel mahkeme tarafından alınan bu kararı aynen onaylarsa, hüküm içtihat haline gelecek ve diğer tüketiciler tarafından da emsal olarak gösterilebilecek. Bu durumda milyonlarca kart kullanıcısı dava açarak Borçlar Kanunu 125'inci maddede belirtilen 10 yıllık zaman aşımı süresi içindeki alacaklarını geriye doğru faiziyle birlikte talep edebilecek.

Kredi kartı sayısı . . . .43 milyon 867 bin
Banka kartı sayısı . . . . .60 milyon 505 bin
En az aidat . . . . . . . .5 TL
En çok aidat . . . . . . .40 TL
Yıllık toplam aidat . . . .1 milyar 500 milyon TL
(Ortalama 35 TL)
Kaynak: BKM
BİZE ULAŞIN ; ;