Mesleki eğitimin kalitesi de artırılmalı

01.08.2009 Cumartesi

Eğitimciler mesleki eğitimin önündeki engellerin kaldırılması kadar kalitesinin de artırılması gerektiğini hatırlatıyor. İyi eğitilmiş mezunların ekonomiye katma değer katacağı belirtiliyor

Birkaç gündür gerek sanayiciler gerek işadamlarının ve gerekse ekonomistlerin mesleki eğitimin önemi konusundaki görüşlerini aktarıyoruz. Ortaya çıkan ortak payda, mesleki eğitimin Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğu. Çünkü, üretimin bel kemiğini oluşturan kalifiye elemanlar mesleki eğitim sayesinde yetişiyor. Ekonomimizin bu konudaki ihtiyaçlarını anlatmaya devam edeceğiz. Ama kısa bir ara vererek, bu konuda eğitimcilerin ne düşündüğünü de aktarmak istedik. Çünkü bu okullar yıllardır katsayı engeli yüzünden gerekli ilgiden yoksun kalmıştı. Tabi bu durum da eğitim kalitesinin düştüğü düşüncelerini ortaya çıkardı.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ

Görüşlerini aldığımız Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadık Kırbaş, çağdaş ülkelerde ortaöğretim öncesinde sağlıklı ve etkin bir yönlendirme yapıldığını belirterek, sistemi şöyle anlattı: "Öğrencilerin bir bölümü mesleki öğretime, diğerleri klasik üniversite öğretimine yönlendirilmektedir. Gelişmiş Batılı ülkelerde ortaöğretimde mesleki eğitim oranı yüzde 65'leri bulmaktadır. Dolayısıyla, üniversitelere daha az öğrenci yönlendirildiği için lise öğretimi kalitesini korumakta, üniversitelere geçiş daha sağlıklı bir şekilde olmaktadır."

'KÖKLÜ DEĞİŞİME GEREK'
Prof. Kırbaş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkemizde de böyle bir sistem uygulandığını hatırlatarak, "Yıllar içinde bu oran tersine döndü. Günümüzde öğrencilerin yüzde 60'tan fazlası klasik üniversite öğretimine yönlenmektedir. Son yapılan değişiklikle bu oranın daha da artması beklenmektedir. Uygulanan bu sistem önemli sorunlara yol açmakta, mesleki eğitimin kalitesinde çok önemli bir düşüş yaşanmaktadır" dedi. Sadık Kırbaş, yapılması gerekenleri de şöyle özetledi: "Eğitim sisteminde yapılması gereken, okul öncesinden başlayarak köklü değişime gitmektir. Mesleki eğitime gereken önem verilmelidir. Çağdaş ülkelerdeki etkin yöntemler dikkate alınarak, sağlıklı yönlendirmeyle mesleki eğitime öğrencilerin yönlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca mesleki eğitimin kalitesinin geliştirilmesi ve iş dünyasının aradığı insan gücünün yetiştirilmesi için gereken cazibe kazandırılmalıdır."

MEZUNLARIN YÜZDE 90'I İŞ BULUYOR
Görüşlerine başvurduğumuz bir diğer isim de, Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Yılmaz. Prof. Yılmaz, kendilerinin de meslek lisesine sahip olduğunu belirterek, "Kadir Has Meslek Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin yüzde 80-90'ı rahatlıkla iş bulabiliyor" dedi. Sorunu çözmek için önce sanayiciler ile görüştüklerini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, konuyla ilgili olarak şunları anlattı: "Sanayicilerin ne istediklerini, hangi bölümlerde personel açıkları olduğunu, gelecekte hangi bölümlerde ihtiyaçlarının çoğalacağını öğrendik. Sonra çocukları bu bölümlere yönlendirdik. Olması gereken de budur."

İLLERE GÖRE HANGİ MESLEKLERE İHTİYAÇ VAR?
AMASYA: Mesleklerine göre açık işler; bayan terzisi, makineci, madenciler, kesimhane işçisi, ütücü, elektrikelektronik mühendisi, elektronik haberleşme (telekomünikasyon) teknikeri, kasap. Temininde güçlük çekilen meslekler: Makineci, madenciler, kesimhane işçisi, ütücü, kasap, pazarlama sorumlusu (alışveriş merkezi) ve ön muhasebe elemanı.
GİRESUN: Mesleklere göre açık işler: Din adamı, yardımcı hemşire, eğitim-öğretim görevlisi, büro memuru, büro memuru (personel), tıbbi sekreter, polis memuru, hizmetli (kamu kuruluşları), ziraat mühendisi. Temininde güçlük çekilen meslekler: Din adamı, polis memuru, ziraat mühendisi, hekim, büro memuru.
ORDU: Mesleklere göre açık işler: Dikiş makinesi operatörü, ütücü, güvenlik görevlisi, overlok makinesi operatörü, büro memuru, ön muhasebe elemanı, istatistik memuru. Temininde güçlük çekilen meslekler: İstatistik memuru, beden işçisi (inşaat), öğretmen (zihinsel özürlü çocuklar), gazeteciler ve ilgili yazarlar, sipariş alıcı, beden işçisi.
BİZE ULAŞIN