Birleşen KOBİ'ler vergi vermeyecek

13.08.2009 Perşembe
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'de, KOBİ'lerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri halinde, birleşmeden doğan kazançların Kurumlar Vergisi'nden istisna edileceği hükme bağlandı. Öte yandan, Hazine Müsteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu'na aktarılarak, bankacılık sistemi aracılığı ile KOBİ'lere kullandırılması planlanan 1 milyar liralık kaynağın önü açıldı. Fon, bankalara yaklaşık 11 milyar lira kefalet potansiyeli imkanı verecek.
BİZE ULAŞIN