Ücret açlık sınırını aşsın

19.08.2009 Çarşamba

Memur-Sen masaya yüzde 11 maaş zammı, en az 80 TL'lik ek ödeme ve aylık 100 liralık alışveriş çeki talepleriyle oturdu. Özlük haklarında düzelme isteniyor

Kamu görevlilerinin aldığı maaşların yoksulluk sınırının çok altında kaldığını belirten Memur-Sen Konfederasyonu'nun toplu görüşmede sunduğu talepleri şöyle:
Kamu çalışanlarının ücretlerinin 2010'da yüzde 11 artırılması,
En düşük bekar memur maaşının bin 360 TL olması,
Ek ödemede en az 80 TL olmak üzere artış yapılması,
Toplu görüşme priminin 28 TL olması,
Gelir Vergisi oranlarının 5 puan indirilmesi veya her ay 100 TL kriz çeki verilmesi,
Aile yardımının 47 TL artırılması,
Çocuk yardımında sayı sınırının kaldırılması,
Yiyecek ve giyecek yardımının nakden verilmesi,
Kalkınmada öncelikli bölge tazminatı verilmesi,
Kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkı yoksunluğunun sona erdirilmesi,
4688 Sayılı Kanun'un evrensel standartlara göre düzenlenmesi,
Siyaset yasağının kaldırılması,
Emeklilere sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkı tanınması,
Kamuda farklı istihdama son verilmesi

Memurlardan gelen mesajlar
Memurların ücretleri konuşulurken mutlaka aynı işi yapanlar arasındaki uçurumlar kaldırılmalı. Haksızlıklar giderilmeli. (C.D.)
Sendikalarımız her yıl yüksek ücret zammı talepleriyle masaya oturuyor ama daha düşük oranlara razı oluyorlar. Bu yıl sistem değişsin, sendikaların istediği zamlar verilsin istiyoruz. (A.T.)
Memurların ücret dışında en büyük sorunlarından birisi kadrodur. Sözleşmeli- kadrolu ayrımı mutlaka kaldırılmalı. Aynı okuldan mezun, aynı işi yapanlar arasındaki ayrım kaldırılmalı. Sözleşmeli kadroya alınsın. (Ali K.)
Bütün çalışanların toplu sözleşme ve grev hakkı varken, memurlara bu hak verilmiyor. Ücretlerimiz düzeltilsin, çalışma şartları iyileştirilsin, grev hakkımız da verilsin. (Mehmet C.)
Ay sonunu getiremiyoruz. Birçok arkadaşımız ek iş yapıyor. İnsanca yaşayabileceğimiz ücret istiyoruz. (Suna)

Hangi gün, ne görüşülecek?

Toplu görüşmelerde gündem maddeleri ve oturum tarihleri şu şekilde:
19 Ağustos: 4/B'li, 4/C'li, 4924'lü personelin sorunları görüşülecek.
20 Ağustos: Hizmet kolları bazında yaşanan sorunlar ele alınacak.
22 Ağustos: Toplu sözleşme ve grev hakkı gündemi oluşturacak.
25 Ağustos: Mali ve sosyal haklar değerlendirilecek.
29 Ağustos: 25 Ağustos tarihinde yapılan görüşmelerde bir karara varılamaması durumunda bir daha toplanılacak.
BİZE ULAŞIN