Ücretsiz ulaşım

21.08.2009 Cuma
TOÇ-BİR-SEN:
Çevre ve Orman Bakanlığı'nda görev yapan orman muhafaza memurlarına ödenen tazminatlar 26 günden az olmamak üzere tüm orman muhafaza memurlarına adil bir şekilde ödenmeli.
Kolluk kuvveti görevi yapan orman muhafaza memurlarının, çalışırken elde ettikleri silahlardan emekli olduklarında alınan yüksek ruhsat harcı kaldırılmalı.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı'nda görevi gereği zehirli maddelerle etkileşim içinde orman yangınlarıyla mücadele eden ve sağlık riski taşıyan görevlerde çalışan tüm personele, yılda en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilmeli.
TMO ve TİGEM çalışanları için Tohumculuk Kanunu'nun geçici 3'üncü maddesi gereği teşvik primi ödenmeli.
Orman muhafaza memurlarının belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmalı.
BİZE ULAŞIN