Karşılıksız çekin 600 lirası bankadan

Karşılıksız çekin 600 lirası bankadan
20.01.2010 Çarşamba

Karşılıksız çeklerde sorumluluk bankaya yüklendi Bankalar karşılıksız çeklerde alacaklıya 600 TL'ye kadar ödeme yapacak

Merkez Bankası'nın, değişen Çek Kanunu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Karşılıksız çek verenleri hapis cezasından ve davalardan kurtaran kanun, aynı zamanda kullanımla ilgili yenilikler de getiriyor. Yeni tebliğdeki değişikliklere göre bankaların karşılıksız çeklerdeki sorumlulukları 600 TL olarak belirlendi. Bankalar her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde, 600 TL'ye kadar ödeme yapacak. Daha önceki uygulamada karşılıksız çek hamilinin isteği üzerine işleme tabi tutuluyordu. Eğer alacaklı isterse çekin arkası yazılıyor ve kanuni işlem başlatılıyordu. Bankalar ayrıca çek verirken de seçici olacak. Her isteyen çek defteri alamayacak.

BANKALARIN SORUMLULUĞU KATLANDI
Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde 600 TL veya üzerinde ise 600 TL'sini, çek bedeli 600 TL'nin altında ise çek bedelini ödemekle yükümlü olacak.
Karşılığının kısmen bulunması halinde, çek bedeli 600 TL veya altında ise bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 600 TL'ye tamamlayacak bir miktarı ödemekle yükümlü olacak.
Eğer çek bedeli 600 TL'nin üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 600 TL'sini ödeyecek.

YENİ DÜZENLEME
Çek defterleri, bankalarca tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çekler açıkça ayırt edilebilecek şekilde, belirlenen esaslara göre bastırılacak.
Tacir çeklerinde, zemini lacivert olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle "TACİR" ibaresi yer alacak.
Hamiline düzenlenen tacir çeklerinde zemini kırmızı olan çerçevede, içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle, hamiline ifadesi ikinci satırda olmak üzere, "TACİR HAMİLİNE" ibaresi yer alacak.
Tacir olmayan kişi çeklerinde zemini yeşil olan çerçeve içerisinde beyaz renkte ve büyük harflerle "TACİR OLMAYAN" ibaresi yer alacak.
Çek yapraklarının boyutları eni 76 milimetre, boyu 166 milimetre olmak üzere ve çek tutar alanı sağ üst köşeye gelecek şekilde bastırılacak.
Çek yapraklarının basımında manyetik kodlamaya imkan veren kağıtlar kullanılacak ve bu kağıtlar, organik asitler, alkaliler, klor bileşikleri ile tahrifata karşı duyarlı olacak.

DANA DİYE AT ETİ YEDİRİYORLAR


FULL HD 3D TV GELİYOR!

SİGARADA KAÇAK KORKUSU!

ÖĞRETMENE TATİL MÜJDESİ!

MALİYE SIKI TAKİPTE!
BİZE ULAŞIN