İşsizler işsizlik maaşı nasıl alır

23.01.2010 Cumartesi
İşsizlik sigortası, işsiz kalanlar ve işten çıkartılanlar için geçici bir gelir desteği sağlaması bakımından önemli bir kaynaktır. Bu gelir kaynağından yararlanabilmek ve hak kaybına uğramamak için işsizlik sigortasının sağladığı hakları, imkanları ve yükümlülükleri iyi bilmek gerekmekte. İşten çıkartılan ve işsiz kalan bazı işçiler işsizlik ödeneğini bilmediği için bu gelir kaynağından mahrum kalıyor. Bugün bu önemli konuda okurlarımıza bilgi vermek istiyorum. İşsizlik sigortasının kapsamı, kendi istek ve kusurları dışında işini kaybeden sigortalıların işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılamak amacıyla oluşturulmuş. Bir iş sözleşmesine dayanarak bir işverenin yanında çalışanlar genel olarak işsizlik sigortası kapsamında. Memurlar ile esnaflar işsizlik sigortası kapsamı dışında.

KİMLER YARARLANABİLİR?
İşsizlik ödeneğinden yararlanabilmek için;
İş sözleşmesinin işçinin kendi kasıt ve kusuru dışında sona ermesi.
İŞKUR' a süresi içinde şahsen veya elektronik ortamda (www.iskur.gov.tr adresinden) başvuruda bulunulması.
İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı.
İşten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekmekte. Otuz gün içinde İşkur'a başvurun.
İşini kaybeden sigortalı işsizin, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde İŞKUR'a başvurulması gerekmekte. Başvuruda gecikilmesi halinde (mücbir sebepler dışında) başvuruda gecikilen süre işsizlik ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülmekte.

BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR.
'İşsizlik Ödeneği' başvurusu İŞKUR birimlerine şahsen yapılabilir. Ayrıca www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de başvuru yapmak mümkün. Başvuru sırasında işverenin tam adı ve işyeri sigorta sicil numarası gibi bilgilerin İŞKUR'a doğru olarak bildirilmesi gerekiyor. İşsizlik ödeneği başvurusu için herhangi bir belge aranmıyor. Şahsen başvurularda kimlik belgesi yeterli. Ancak işverence tanzim edilmiş bir işten Ayrılma Bildirgesi varsa bu bildirgenin İŞKUR'a ibrazında işveren bilgilerine doğru erişmek bakımından fayda var.

ÖĞRENCİLERE BURS MÜJDESİ

TUZAĞA DÜŞMEYİN

UYUYAN HÜCREYE EL KAİDE BASKINI

DARBE VATANA İHANETTİR!
BİZE ULAŞIN