Doğan'ın yargılanması devam edecek

Doğan'ın yargılanması devam edecek
28.01.2010 Perşembe

Aydın Doğan ve 4 kişi hakkkında SPK kanununa muhalefet suçundan açılan dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine kaldığı yerden devam edecek

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve kızı Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in de aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan açılan davada, 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 'yargılamayı durdurma' kararı, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kaldırıldı. Kararda, durma kararının usul ve yasaya uygun olmadığı ifade edilidi. Kararın ardından Doğan ve diğer şüpheliler hakkındaki yargılamaya devam edilecek. SPK'nin yargılamanın durması üzerine yaptığı itirazı değerlendiren İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin durma kararının usul ve yasaya uygun olmadığı ifade edildi. 5237 sayılı TCK'nin 44. maddesine göre aynı eylemle birden fazla suç işlenebilmesinin mümkün olduğu, eylemin oluşturduğu suçların farklı cumhuriyet başsavcılıklarınca farklı soruşturmalara konu olabileceği belirtildi. Soruşturmaya konu eylemin, hem 5237 sayılı TCK'nin 155. maddesinde düzenlenen 'güveni kötüye kullanma' suçu kapsamında kalabileceği, hem de özel yasa olan ve özel yetkiyle belirlenen 2499 sayılı SPK'nin 15/son maddesi delaletiyle aynı yasanın 47/A-6 maddesinde yazılı suç kapsamında kalabileceği vurgulandı. Kararda ayrıca Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen kovuşturmama kararının, HSKY'nin özel yetki ile yetkilendirilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan yapılacak soruşturmasına engel teşkil etmeyeceği ifade edildi. Kararda, "usul ve yasaya uygun bulunmayan İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılması gerektiği yönünde vicdani kanaat oluştuğundan SPK tarafından yapılan itirazın kabulüne oy birliğiyle karar verildiği" belirtildi.

3 defa mahkemeye gitti
Aydın Doğan'ın da bulunduğu dört kişi hakkında SPK Kanunu'na muhalefet etmek suçundan 2 yıl 8 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Ancak mahkeme, iddianameyi eksik soruşturma nedeniyle redetmişti. Soruşturma Savcısı ise mahkemenin reddine itiraz etmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirilen itiraz yerinde bulunarak iddianamenin reddine ilişkin karar kaldırılmıştı. Davayı esasına kaydeden İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, bu kez de Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'nca verilen soruşturmaya yer olmadığına dair kararın itirazın reddedilmesi üzerine kesinleştiği, kesinleşmiş bir kovuşturmama kararı bulunduğu, yeni bir delil elde edilemediği sürece de aynı eylemden dolayı dava açılamayacağı ve aynı eylemden dolayı suç vasfı değiştirilerek dava açılamayacağını belirterek yargılamanın durmasına karar vermişti. Yargılamanın durması kararına SPK avukatları, itiraz etmişlerdi. SPK'nin itiraz dilekçesinde tarafsızlığının şüpheye düşüldüğünü kanısına varan mahkeme Hakimi Sabri İge, davadan çekinme kararı almıştı. Ancak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakimin çekinme kararının yerinde olmadığına hükmetmişti.
BİZE ULAŞIN ; ;