Servise yeni tarife

Okul yolu zamlı olacak. Okul servisi ücretleri İstanbul'da yüzde 12, Ankara'da yüzde 13, İzmir'de ise yüzde 29 arttı.