GALERİ

İkinci el araç alırken dikkat! Şişirme hasar kaydı...

İkinci el araç alış satışlarında son dönemde en çok yaşanan durumlarda biri de "sigortadan şişirme hasar kaydı" ifadeleri oldu. Bu konuda iyi araştırma yapmadan araç alan tüketiciler ilk anda ucuz araç aldıkları düşüncesine kapılsalar da zaman içerisinde ciddi mağduriyetler yaşayabiliyor. İşte otomobil alım satımında yapılan şişirme hasar kaydı konusuyla ilgili detaylar...

Otomobillerde yapılan şişirme hasar kaydıyla alakalı dikkat edilmesi gereken hususlara makalemizde yer verdik. İşte konuyla alakalı önemli detaylar...

OTOMOBİLLERE YAPILAN ŞİŞİRME HASAR KAYDI
İkinci el otomobil alacakların en çok dikkat etmesi gereken konuların başında 'sigortadan şişirme hasar kaydı' oyunu gelmektedir. Bu durum ikinci el araç piyasasında oldukça sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 'Sigortadan şişirme hasar kaydı' ifadesini çok iyi araştırmadan araç satın alan tüketiciler ilerleyen süreç içerisinde mağduriyet yaşayabilmektedir. Ancak bu durumun önlenmesinde alınabilecek bazı önemli tedbirlerin varlığı söz konusudur. Bu tedbirlerin başında konuyla alakalı olarak iyi bir araştırma yapmak gelmektedir. Ağır hasarlı araç satın alınırken dikkat edilmesi gereken hususların başın öncelikle hangi parçaların değiştiğine dikkat edilmesi gerekmektedir.

"Sigortadan şişirme hasar kaydı" ifadesi özellikle fiyatı piyasaya göre düşük şekilde ilana çıkan araçlarda görülmektedir. Bu durum ise zaman zaman tüketicilerin ciddi ölçüde mağduriyet yaşamasına sebep olabilmektedir. Bu noktada ikinci el araş alacakların alabileceği bazı tedbirlerin varlığı söz konusudur. Bunların başında da otomobillere yapılan şişirme hasar kaydının iyi bir araştırmaya tabi tutulması gelmektedir.

OTOMOBİLİN TAM HASARLI SAYILDIĞI DURUMLAR NELERDİR?
Sigortacılık mevzuatına göre kamuoyunda "pert" olarak tanımlanan otomobiller için iki farklı prosedür izlenmektedir. Bu prosedürlerden biri ağır hasarlı ve çekme belgeli araçlar, diğeri ise tam hasarlı olan ve hurda belgeli araçlar için işletilmektedir. Aracın onarım harcamalarının zarar gören aracın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşması olmaktadır. Bununla birlikte eksper raporu ile ilgili aracın onarım kabul etmez bir hale geldiğinin tespitinin yapılmış olması durumudur. Tüm belirtilen bu unsurlar doğrultusunda aracın tam hasara uğramış sayılmaktadır.

Böyle bir durumda, aracın ilgili olan mevzuat kapsamında hurdaya ayrıldığına ilişkin hurda tescil belgesinin sigortacıya ibraz edilmemesinden önce tazminat ödenmemektedir. İlgili belge kapsamında işlem yapılmış olan araçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş durumdaki tesislere teslim edilir. Böylece aracın bertaraf edilmesi söz konusu olmaktadır. Bu araçların bir daha trafiğe çıkması söz konusu olmamaktadır.

İlgili otomobilin onarım masrafı sigortalı otomobilin rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşsın ya da aşmasın, ağır hasarlı durumdaki otomobilin, onarımının mümkün olduğunun eksper raporu kapsamında tespitinin yapılmış olması halinde otomobil, ağır hasarlı olarak kabul görmektedir.

Otomobilin ilgili mevzuat kapsamında trafikten çekildiğine ilişkin 'trafikten çekilmiştir' kaşeli tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmedikçe otomobil sahibine sigorta tazminatı ödemesi yapılmamaktadır. İlgili araçların çekme belgesi ile trafikten çekilmesinden sonra onarım giderleri sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Ayrıca bu araçların tekrar trafiğe çıkabilmesine dair düzenlemeye Karayolları Trafik Kanunu'nun 41'inci maddesinde yer verilmektedir.

AĞIR HASARLI ARAÇ SATIN ALINIRKEN ÖNCELİKLE HANGİ PARÇALARIN DEĞİŞTİĞİNE DİKKAT EDİLMELİ
Ağır hasarlı araç alacakların dikkat etmesi gereken öncelikli konu söz konusu aracın hangi parçalarının değiştiğidir. Bunun beraberinde tramer sorgusunda ilgili aracın hasar kayıtları eksper raporunda yazan tutarı yansıtıyor olmalıdır. Ağır hasarlı aracı satın almak suretiyle onarımını gerçekleştirerek piyasaya süren şahıs ve kurumların, eksper raporunda belirlenen standartlara uygun biçimde ilgili aracın onarımını gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sorgulanması gerekir. Ayrıca sigorta şirketlerinin eksperler vasıtasıyla tespit ettirdikleri onarım masraflarının standartları ile bu araçları satın alan şahısların onarım masraflarının standartlarının çok iyi bir şekilde araştırılması önemlidir.

SON DAKİKA