GALERİ

Kültür Bakanlığı Türkiye'nin en görkemli kalelerini açıkladı

Kültür Bakanlığı, Türkiye'nin en görkemli kalelerini açıkladı. Listede bildiğimiz kaleler dışında, adını ilk kez duyduklarımızda yer alıyor. İşte Türkiye'nin değeri olan o görkemli kaleler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye'nin en görkemli kalelerinin listesini yayınladı. Bu kaleler arasında bildiklerimizin yanı sıra bilmediklerimizde çıkabilir.

Zilkale-Rize
Zilkale, Çamlıhemşin'in 15 km güneyinde, Fırtına Deresi'nin batı yamaçları üzerine kuruludur. Kale; dış surlar, orta surlar ve iç kaleden meydana gelir.

Kale içerisinde üç önemli yapı bulunur. Bunlar muhafız binası, şapel ve baş kuledir. Kulenin dört katlı olduğu, duvarlardaki hatıl izleri ve kiriş deliklerinden anlaşılmaktadır.

Zil Kale'nin bölgedeki pek çok kale gibi hem yörede hem de İspir'e ulaşan önemli bir Orta Çağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağladığı bilinmektedir.

Kilitbahir Kalesi-Çanakkale
Kilitbahir Kalesi 1462-1463 yıllarında Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Havadan görünümü yonca yaprağına benzetilen kalenin isminin "Denizin Kilidi" anlamında Kilid-ül Bahir olduğu bilinmektedir.

Kale-i Sultaniye'nin tam karşısında bir tepenin eteğinde kurulmuştur. Yapı, dış kale, iç kale ve ana kule olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır.

Kale tümüyle kaba yontulmuş taşlarla inşa edilmiştir. Açıklık kısımları kiremit kemerli olup kapı ve pencereler beyaz mermerden yapılmıştır.

Amasya Kalesi
Amasya Kalesi'nin üzerinde inşa edildiği kaya, denizden 700 metre Yeşilırmak'tan ise 300 metre yüksekte bulunmaktadır. Kale İçeri Şehir (Hatuniye Mahallesi), Kızlar Sarayı ve Yukarı Kale (Harşena) olmak üzere üç bölümden oluşan Kale, 1075'te Türklerin Amasya'yı fethetmesinden sonra önemli bir onarım görmüştür.

18. yüzyıla kadar kullanılan kale, bu yüzyıldan sonra askeri önemini kaybetmiştir. Kalede sarnıçlar, su depoları, Osmanlı Dönemi'ne ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus Kral Mezarları bulunmaktadır.

Alanya Kalesi-Antalya
Alanya Kalesi, Anadolu'yu süsleyen yüzlerce kaleden bugün ayakta kalabilmiş ve iyi korunmuş Orta Çağ kalelerinden birisidir. Kale, uzunluğu 6,5 km'yi bulan surları, sayısı 140'ı bulan burçları, içindeki 400'e yakın sarnıcı, görkemli yazıtlı ve bezemeli kapıları ile bir açık hava müzesi görünümündedir.

Selçuklu Dönemi yapısı olan bu kale yonca planlıdır. Mimari özelliklerden dolayı 12. yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir.

Boyabat Kalesi-Sinop
Boyabat Kalesi, Gökırmak Vadisi'nde yer alan karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulmuştur.

SON DAKİKA