;
GALERİ

Şehir Efsaneleri

İZMİR
Homeros destanına göre adı, Kıbrıs Kralı Kinyras'ın kızı Smyra'dan gelir...

ANKARA: Bazı kaynaklarda Enguru denir. Kimine göre "Üzüm" anlamındaki Engür'den ya da "Koruk" anlamındaki "Aguirada"dan türetilmiştir.

ERZURUM: "Ardı Rum" kelimesinden gelir. Yani "Rum toprağı demektir.

GAZİANTEP: Eski adı Ayıntab'dı. Kelime anlamı, "pınarın gözü" demekti. Halk, zamanla Antep dedi.

KONYA: Hıristiyan halkı, "İsa'nın tasviri" anlamına gelen "ikonyum" adını verdi. Abbasiler "Kuniye", Türkler "Konya" dedi

SİİRT: Bir rivayete göre Sert kelimesinin bozulmuş şeklidir.

TRABZON: Trapezus sözcüğünden gelir. Anlamı 'dörtköşe'dir.

NEVŞEHİR
18'inci yüzyıla kadar bir köydü ve adı "Muşkara" idi. Daha sonra Damat İbrahim Paşa köyünü geliştirdi ve "yeni şehir" anlamında Nevşehir adını verdi.

KARS
Adını Karsak oymağından aldı. Deve yününden yapılan elbise anlamı taşır

ANTALYA
Bergama Kralı Attalos ll tarafından kuruldu. Attaleia adıyla anıldı. Daha sonra Antalya'ya dönüştü.

BİZE ULAŞIN