;
GALERİ

Bunları biliyor muydunuz?

Bunları Biliyor muydunuz? Osmanlı’da ilk fethedilen ada, 1308 yılında alınan ve şimdi Abdullah Öcalan`nın cezaevi olan İmralı Adası’dır.
Osmanlı tarihinde ilk savaş, 1284 yılında Bizans tekfurlarıyla yapılan Ermeni Beli Savaşı`dır.
Osmanlı Devleti ilk borcu Kırım Savaşı sırasında İngiltere`den almıştır. Sultan Mecid dönemidir. 28 Haziran 1855 günü Londra da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.
Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz’dir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür. Fransa’dan başlayıp, sırasıyla Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan’ı gezip geri dönmüştür. İlk posta pulunu da yine Sultan Abdülaziz kullanmıştır.
Osmanlı Devleti, uçağı ilk kez I. Dünya Savaşı`nda kullanmıştır.
Osmanlı Devleti`nin Afrika`da kaybettiği ilk toprak parçası Cezayir`dir.
İlk vapur, İkinci Mahmud zamanında ve 1827 yılında satın alınmış olup halk arasında "Buğu gemisi" adıyla anılmıştır.
Osmanlılarda ilk matbaa, Üçüncü Ahmed zamanında ve 1327 yılında faaliyete geçen İbrahim Müteferrika Matbaası’dır.
İlk gazete İkinci Mahmud döneminde ve 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi’dir.
Devşirmeyken Sadrazamlık makamına yükselen ilk kişi, fetihten sonra Fatih Sultan Mehmed tarafından tayin edilen Veli Mahmud Paşa’dır.
BİZE ULAŞIN