GALERİ

Fatih Sultan Mehmet'in herkesten sakladığı gerçek! İstanbul'u fetheden komutan...

600 yıl boyunca dünyanın bir çok yerine hükmeden Osmanlı Devleti'ni yöneten Osmanlı padişahlarını, genellikle tarih kitaplarından tanıdığımız yüzleri ile biliriz. Fakat onların özel bir hayatı olduğu pek aklımıza gelmez. Oysa Osmanlı padişahlarının oldukça ilginç kişisel özellikleri bulunmakta ve bunlar pek fazla bilinmiyor. Özellikle Fatih Sultan Mehmet hakkındaki ilginç bilgilere çok şaşıracaksınız. İşte Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikleri...

Osmanlı Devleti ve Osmanlı Padişahları denince akıllarımıza büyük ihtimalle her daim savaşlarda ordularının başında olan, savaşan insanlar gelir. Özel hayatları, ilgi alanları veya fobileri genellikle pek bilinmeyen Osmanlı Padişahlarının bilinmeyen özellikleri sizi çok şaşırtacak.

OSMAN GAZİ
-Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki,bu vücut yapısı Halife Abdülmecit'e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.

-Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.

-Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.

ORHAN GAZİ

-Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandır.

-Orhan Bey'in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

-Salı ve Perşembe günleri oruç tutar, Mevlana hazretlerine hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı.

I.MURAD(Hüdavendigar)

-Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve 'doğruluğun simgesi' olarak tanındı.

-Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

-Bizzat savaş meydanında, uğradığı bir suikastla şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır.

YILDIRIM BAYEZİD

-Bayezid bir senede Sinop'tan Eflâk'a geçip, bir yılda yıldırım gibi yedi kere yetiştiği için Emir Sultan Bursa'da 'Bayezid im, sen Yıldırım oldun" demiş ve adı Yıldırım Bayezid Han olmuştur.
-Kaynaklarda şiir yazdığı söylenen ilk padişahtır ve şiirlerinde 'Yıldırım mahlasını kullanmıştır.

-Bir özelliği de İstanbul'u ilk kuşatan Osmanlı padişahı olmasıdır. Hatta bir değil birkaç defa kuşatmıştır.

ÇELEBİ MEHMET

-Osmanlı'yı Timur fetretinden çıkaran hünkâr devletin ikinci kurucusu olarak bilinir.

-Şehzadeliğinde 'Güreşçi Çelebi diye anılmıştır.

-El sanatı olarak urgancılıkla(kalın ip)iştigal etmiştir.
-

Her Cuma gecesi, öz malından yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırmış.

-Çelebi Mehmet babası gibi avcılığa meraklı biriydi. Nitekim Edirne'de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp belkemiği zedelenmek ve ardından vücuduna inmek suretiyle vefat ettiğini biliyoruz.

II. MURAD
-Musiki ve şiirden zevk alan padişah, sanatçılara ayrı bir önem vermiştir.

-Osman Gazi'nin hastalığından dolayı oğlu Orhan'a yerini bırakması istisna edilirse bir padişahın kendi isteğiyle tahtını başkasına bıraktığı tek örnek ona aittir. Tahtı oğlu Mehmed 'e iki defa bırakmasında görüldüğü gibi olgunluk ve bilgelik dolu davranışları yüzünden bazı kaynaklarda Padişah-ı hakim(Bilge Padişah)olarak yazılmıştır.

FATİH SULTAN MEHMET
-Venedikli Zorzi Dolfin'e göre az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan, Roma tarihini, Papaların hayatını, Heredot'un tarihini ve daha pek çok tarih kitabını okutup dinleyen, araştırmalar yapan eşsiz bir insandır.

-Tutku derecesine varan en önemli hobisi haritacılıktı.

-Şairliğiyle biline ilk Osmanlı padişahıdır. Şiirlerinde 'Avni mahlasını kullanmıştır.

-Güzel sanatlara oldukça meraklıdır. Ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır.Bir de değerli taş uzmanı olduğuna dair bir rivayet vardır.
-Arapça ve Farsçanın yanında Yunanca ve Latinceyi anlayacak kadar da olsa biliyordu.

-Ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık yapmıştır.

-Yemeklerini yalnız yiyen padişah bu adeti saraya getiren ilk kişidir.

-Yalnız İstanbul'da değil bazı diğer şehirlerde de okçuluk tesisleri kurdurmuştur.

II. BAYEZİD

-Şehzadelik yıllarında hat sanatına önem vermeye başlamıştır.Ardından tezhip sanatına yönelmiştir.

-Bir diğer önemli etrafı bestekârlığıdır. Kaynaklarda beset yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.

-Çok iyi bir kemankeş yani okçu ve yay imalatçısıydı. Ata binmekten zevk duyardı.

-Dış fetihlere değil iç fetihlere yönelen hükümdar Osmanlı padişahlarının en dindarlarındandır.

YAVUZ SULTAN SELİM

-Tarih Yavuz'un özel ilgi alanıydı. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde çok okumaktan dolayı gözlerinin bozulduğu ve bu yüzden mercek kullandığını bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Geceleri 3-4 saat uykuyla yetinir,diğer zamanlarını okuyup yazmakla geçirirdi.

-Topkapı Sarayı'nda bulunan ve sol kulağında incili bir küpe görünen resim genellikle Yavuz'a atfedilirse de ona ait değildir. Kulağında küpe hele bu resimdeki gibi incili bir küpe taşıdığı söylenemezse de, bazı yerlerde menguş yani bakır bir halka taktığı rivayeti geçmektedir.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

-Divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi unvanını açık farkla elinde tutar.

-Çağının en şık giyinenlerindendir ve mücevherlere merakı had safhadadır.

-Babası Yavuz gibi kuyumculuğa meraklıydı. Ayrıca Fatih gibi değerli taşalara tutkundu.

-Kaliteli bir müzik kulağına sahipti ve iyi bir hat ustasıydı.

-Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağataycayı öğrenmişti.

-Seramik meraklısıydı.

-Kavaf(haffaf)yani kundura imalatçısıydı.

-Hemen her kaynak nikris(gut veya damla) ve artrit hastalıklarından mustarip olduğunu yazmaktadır. Ölümünede bu hastalıklar sebep olmuştur.

-46 yıl padişahlık yapan Kanuni Osmanlı tarihinde en uzun süre hükümdarlık yapan kişi olmuştur.

SON DAKİKA