İnterneti kullanma yaşı 4'e indi

12.08.2009 Çarşamba
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 bin 321 hanede 13 bin 314 kişi üzerinde yaptığı anket çalışmasına göre, 2008 yılı Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubu hane halkı bireylerinin yüzde 34.3'ü bilgisayar kullanıyor. Bu bireylerin yüzde 59.7'si her gün internete giriyor. İnternette en fazla tıklanan sayfalar ise yüzde 76'lık oranla gazete ve dergiler oluyor. İstatistiki çalışmalarda yaş grupları 18'le başlamasına rağmen interneti kullanan çocukların yaşının 4'e kadar düştüğü, bu erken buluşmanın çocukları internete yakınlaştırıp, gazete ve dergilere uzaklaştırdığı gözlemleniyor.
BİZE ULAŞIN