Hayvancılık sektörü ağlıyor

19.10.2009 Pazartesi
Anadolu'nun tozlu yollarında gezerken özellikle Doğu illerinde hayvancılığın en önemli geçim kaynağı olduğunu görüyorum. Etrafımı çevirip sıkıntılarını anlatıyorlar. Lafı uzatmadan önce besici esnafın dertlerini paylaşayım sizinle: 1980'li yıllara kadar dünyada besin ürünlerini dışarıdan almayan 10 ülkeden biri olarak gösterilen, hayvan mevcudu yönünden dünyada 7., Avrupa'da 1. sırada sayılan Türkiye ne yazık ki uygulanan yanlış politikalar sonucunda, hepsini dışarıdan alan ülke durumuna düşürülmüş. Ben bunu yeni öğrendim ama dertler çokta katmerlenmiş. Diyorlar ki: "Tarımsal kesimin gelirlerine önemli katkı sağlayan hayvancılık, bu alana ilgisiz kalan yanlış politikalar sonucunda gelir getirmez duruma düştü.

NEREDE O ESKİ GÜNLER

Son 30 yılda bitkisel-hayvansal üretim dengesi hayvancılık aleyhine bozuldu. Hayvancılığın gelişmesini engelleyen en önemli etkenlerden biri yeterli nicelik, nitelik ve ucuzlukta yem sağlanamaması. Özellikle belirli grup tarımsal ürünlere (tahıl, şeker pancarı v.b) uygulanan desteklemelerin kalkması ile hayvancılık ve hayvancılık için önem taşıyan yem bitkileri üretimi ikinci plana itildi. Hayvancılığın en önemli sorunlarından biri bugünkü ırkların iyileştirilmemesi. Ülkemizde hayvan sayıları tarımda gelişmiş ülkelerin çoğundan fazla olduğu halde birim hayvan başına elde edilen verim oldukça düşük. Ayrıca salgın hayvan hastalıkları önlenememesi de bir büyük dert. Bunun başlıca nedenleri arasında hayvan kaçakçılığı ve hayvan hareketlerinin önlenememesi gelmekte.
BİZE ULAŞIN