YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

27.12.2018 07:26

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde uyulacak esasları belirledi. YSK tarafından belirlenen 3 yeni karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan YSK kararlarına göre, il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurulları ile sandık kurullarının görev ve yetkilerine ilişkin genelge yayımlandı.

Bu kapsamda sandıkların konulacağı yerlerin belirlenmesinde yapılacak işlemler, engelli seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla alınabilecek tedbirler, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle bina sorumlularının görev, yetki ve sorumluları dikkate alınarak, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle, bina sorumlularının ve güvenlik görevlilerinin oy kullanma usulleri tespit edildi.

AA'nın haberine göre; Genelge ile sandık kurullarının oluşumu, görev ve yetkileriyle, yapacakları iş ve işlemler, oy verme şekli, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usuller de düzenlendi.

Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri kişiler, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

SANDIK KURULU ÜYELERİ "ANT İÇEREK" GÖREVE BAŞLAYACAK
Sandık kurulu üyeleri 30 Mart 2019 Cumartesi günü göreve başlayacak ve oyların sayımına ilişkin belgeler ilçe seçim kuruluna teslim edilinceye kadar aralıksız çalışacak.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce ilk iş olarak sandık başında bulunanlar önünde birer birer ant içecek. Başkan ve üyeler herkesin huzurunda şu şekilde yemin edecek:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma, namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.

BİZE ULAŞIN ; ;