İdrarda kanama

27.10.2009 Salı
İdrarda kan bazen gözle görülecek kadar fazladır. Bazen de sadece idrar tahlilinde kan hücrelerine rastlanır. İdrardaki kanamanın pek çok nedeni vardır. Ciddi bir tehlikenin habercisi olabileceği gibi önemsiz bir nedenden de olabilir. Bu mutlaka araştırılıp, ya hastalık bulunmalı ve zamanında tedaviye başlanmalıdır. Veya sorun olmadığını görüp rahat etmelidir. Kanama olan hastaların yüzde 15'inde önemli veya önemsiz hiçbir neden bulunamaz.

Kanama nedenleri:

Kadında veya erkekte, idrar sisteminin herhangi bir bölgesinden kan gelebilir. Böbrekler, böbrek boruları (üreter), mesane ve dış idrar yolundan kanama olabilir. Ayrıca erkeklerde prostat hastalıkları nedeniyle de olabilir. Kanama her zaman için belirgin bir hastalığı veya önemli bir problemi göstermez. Ama bazen de, mutlaka tedavi gerektiren bir hastalığın habercisi olabilir.

Kanama olan hastaya hangi testler yapılır?

Bir şekilde kanama saptanan hastada, idrar sisteminin incelenmesi gerekir. İlk aşamada, hastanın muayenesi yapılır ve "tam idrar tetkiki" istenir. Bir böbrek hastalığı varsa, burada meydana çıkabilir. Mikroskopla kan hücrelerini şekilleri incelenir ve idrar yolunun hangi bölgesinde problem olduğu bulunabilir. İdrar kültürü yapılır ve mikrop üremesi olduğu varsa, idrar yolu enfeksiyonu olduğu anlaşılır ve uygun antibiyotik tedavisi yapılması gerekir. İdrarda sitolojik inceleme yapılarak, kanser hücresi veya anormal hücreler aranır. Kan testleri ile böbrek fonksiyonları kontrol edilir.

İdrar yollarının görüntülenmesi:
Araştırmada birçok yöntem değişik konularda fikir verir. Öncelikle şüphelenilen duruma yönelik araştırma yapılır. Gerektiğinde daha ileri tetkikler yapılır.
Ultrason yapılarak, böbreklerde kitle veya tümör gibi yapılar araştırılır. Ayrıca böbreğin etli dokusunu değiştiren durumlar saptanır.
Röntgen çekilerek taş araştırması yapılır. Gerekirse damardan ilaç verilerek, filmde idrar yollarının dinamik yapısına bakılır.
Bilgisayarlı tomografi idrar yolunun içi ve dışı ile ilgili detayları verir. Taş olup olmadığını net bir şekilde gösterir.
MR (Magnetic Rezonans) yapılarak organların iç yapıları daha detaylı araştırılır. Ama kapalı bir tüpe girilmesi gerektiğinden bazı hastalar bu tetkikten ürkerler. Bu nedenle açık MR cihazları da kullanıma girmiştir.
Şüpheli durumlarda mesane için sistoskopi denilen tetkik yapılarak mercekle içine bakılması gerekir. Bu aynı zamanda, dış idrar yolunu (üretra) inceleyen bir yöntemdir.
Bazen de böbrek borusu (üreter) ve böbrek içini incelemek için mesaneden yukarı ilaç verilerek inceleme yapılır veya gözle direkt görüntüleme için üreteroskopi denilen küçük operasyona gerek olur.
BİZE ULAŞIN