İçişleri Bakanlığı 1200 memur alımı yapacak! 2019 Personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar neler?

İçişleri Bakanlığı 1200 memur alımı yapacak! 2019 Personel alımı başvuruları ne zaman? Şartlar neler?
08.02.2019 13:05

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan ile birlikte bin 200 personel alımı yapılacağı bildirildi. Söz konusu alıma ilişkin yapılan açıklamada, boş kontenjanlara yapılacak alımlar için başvuru şartları ve sözleşmeli personele ödenecek ücret belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı. Yapılan açıklama ile birlikte, bakanlık merkez teşkilatına 36, bakanlık taşra teşkilatına ise 1164 olmak üzere toplam 1200 personel alınacak. Arşiv uzmanı, mühendis, tekniker, şehir plancısı, teknisyen ve büro personeli olarak çalışacak sözleşmeli personelin alacağı ücret de belli oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Başvuru yapacak olan adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın www.icisleri.gov.tr internet adresi üzerinde yer alan lisans mezunları, ön lisans mezunları, mesleki ve teknik lise mezunları için yer alan talep formuna, grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında ilgili sıanv duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip başvurularını yapabilecekler.

Başvuru sonuçları 21 Mart 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzeridnen erişime açılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlikçağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlikhizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihiitibarıyla 35 yaşınıdoldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanıalmış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,

4- Adaylar ancak bir pozisyon unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir ile veya Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte Bakanlığa yapılan başvurular kabuledilmeyecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET

UNVANI SAYISI BRÜT ÜCRET
Arşiv Uzmanı 20 2.650 TL
Mühendis 46 4.438 TL
Tekniker 41 3.348 TL
Şehir Plancısı 2 4.438 TL
Teknisyen 127 2.784 TL
Büro Personeli 964 2.650 TL

Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2018 yılına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır.

BİZE ULAŞIN ; ;