KOSGEB personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

11.06.2019 00:33 Güncelleme: 19.06.2019 02:15

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzere kobi yardımcısı alımı yapılacağı belirtilmişti. Şimdi birçok kişi "KOSGEB personel alımı ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, KOSGEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KOSGEB tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 57 personel alımı yapacağını duyuruldu. Şimdi vatandaşlar personel alım süreci hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, KOSGEB personel alımı ne zaman yapılacak? KOSGEB personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

KOSGEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 yaşını bitirmiş ve Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş veya muaf olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

BİZE ULAŞIN