Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sürekli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

24.07.2019 02:16 Güncelleme: 24.07.2019 02:18

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görevlendirmek üzere 56 işçi alımı yapılacağını belirtildi. Başvuruda bulunacak olanlar Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sürekli personel alımı başvuru şartları hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sürekli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 56 sürekli işçi alımı yapılacak. Bu nedenle yayımlanan ilan hakkında vatandaşlar bilgi edinmek istiyor. Peki, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sürekli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

BİZE ULAŞIN