Puzzle efsaneleri

Yön tuşları yardımıyla engelleri taşıyıp hedefe ulaşınız. Iyı eğlenceler.