Kota aşımı aboneye bildirilecek

Kota aşımı aboneye bildirilecek
31.10.2012 11:23 Güncelleme: 31.10.2012 11:26

İnternet servis sağlayıcıları, internet kota aşımını aboneye bildirecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan raporu inceleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, kullanım miktarı sınırlı hizmetlerden yararlanan abonelerin, uygun yöntemler ile zamanında bilgilendirilmesinin tüketici menfaatlerinin sağlanması açısından arz ettiği öneme dikkat çekti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 'Kullanım miktarı sınırlı hizmetler' konusunda önemli bir karar aldı. Kurul, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 6'ncı maddesi C bendi, 48, 49 ve 59'uncu maddeleri ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri başta olmak üzere, diğer mevzuat hükümleri kapsamında önemli bir karara imza attı.

Kurul, aldığı kararla internet servis sağlayıcılarının, asgari internet sayfaları üzerinden kota sorgulamasına imkan tanınması ve kota sınırına ulaşıldığında çağrı merkezi, elektronik ileti veya aboneye daha kolay ulaşılabilecek yöntemle bilgilendirmenin yapılması gerektiğine hükmetti. Kurul, güncellik bilgisi sağlanmak koşulu ile kotanın yüzde 80'ine ve yüzde 100'üne ulaşıldığında, kısa mesaj veya internet ekranına gönderilecek bilgilendirme mesajı kanalı ile abone bilgilendirmesinin sağlanması yönünde gerekli çalışmaların 6 ay içinde yapılması, yapılan bilgilendirmede kota sorgulamasının internet üzerinden yapılabileceği hususunun aboneye hatırlatılmasına hükmetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"İnternet servis sağlayıcıları tarafından, kullanım sınırlı hizmetlerine münhasır olmak üzere, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak kullanım miktarına ilişkin anlık tüketici bilgilendirmesinin sağlanması koşulu hariç olmak üzere; asgari internet sayfaları üzerinden kota sorgulamasına imkan tanınması ve kullanım miktarı sınırlı hizmetlerde kullanım sınırının yüzde 80'ine ve yüzde 100'üne ulaşılması halinde abonelere yapılacak ücretsiz bilgilendirmelerin; GSM numara bilgisi bulunan abonelere kısa mesaj ile GSM numara bilgisi bulunmayıp elektronik posta bilgisi bulunan abonelere elektronik posta ile GSM numara veya elektronik posta bilgisi bulunmayan abonelere 'Akıllı Çubuk' uygulaması veya Kurum tarafından uygun görülecek diğer alternatif yöntemler ile yapılması hükmünün getirilmesine karar verilmiştir. Mobil telefon işletmecileri tarafından Kurul Kararı hükümlerinin, uluslararası mobil veri dolaşımı kapsamında olan kullanım miktarı sınırlı hizmetler için 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanması için gerekli hazırlıkların yapılması hususlarına karar verilmiştir."
BİZE ULAŞIN ; ;