TÜM İLLER İÇİN İMSAKİYE

Kira gelirinde beyanname dönemi! Kimler kira gelir vergisi ödemez? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır...

Kira gelirinde beyanname dönemi! Kimler kira gelir vergisi ödemez? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır...
05.03.2021 00:23

Kira gelirinde beyanname dönemi! Kimler kira gelir vergisi ödemez? Önümüzdeki ay kira geliri elde edenler için beyanname dönemi olacak. İstisnalar açıklandı. Bu rakamı geçmeyenlerden vergi alınmayacak. Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'Gayrimenkul sermaye iradı' olarak ifade edilmektedir. Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleridir. Peki, Beyanname Vermeme Cezası Nedir? Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır?

Önümüzdeki ay kira geliri elde edenler için beyanname dönemi olacak.

İstisnalar açıklandı.

Bu rakamı geçmeyenlerden vergi alınmayacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler 'Gayrimenkul sermaye iradı' olarak ifade edilmektedir.

Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleridir.

2020 yılı için mesken kira gelirlerinin 6.600 TL'si, 2021 yılı için ise 7.000 TL'si gelir vergisinden istisnadır.

Bu tutarın altında kalan mesken kira gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez.

İstisna tutarının üzerinde mesken kira geliri elde edilmesi halinde verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekir.

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, istisna uygulamasından yararlanamazlar.

Ayrıca, istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. maddesinde yazılı vergi tarifesinin 3. diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (2020 yılı için 180.000 TL, 2021 yılı için 190.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.

İstisna uygulaması, sadece, konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur.

Örneğin, mesken ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece mesken kira gelirine uygulanır.

İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde; bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirmesinde, her bir ortak için istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.

Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde ise istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

Konut kira gelirinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde istisnadan yararlanılamaz.

Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini kendiliklerinden verecekleri beyanname ile beyan edenler istisnadan yararlanabilirler.

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır.

DİĞER
SON DAKİKA